Dichvumucin.com - Dịch vụ mực in

Dichvumucin.com - Dịch vụ mực in

Hỗ trợ KT: 028.22 000 629

DĐ: 0902.020.006

Kinh doanh: 028.2200.0629

DĐ: 0902.020.006

Dịch vụ

Phần mềm hỗ trợ kê khai

Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.4.0

Tải phần mềm hỗ trợ kê khaiThông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.4.0 
 Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.4.0, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.3.0, phần mềm hỗ trợ Quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.3.0, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.2.0 đáp ứng Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính và một số yêu cầu của người sử dụng:
 

Ngày phát hành Phiên bản Tải bộ cài đặt Tải tài liệu
Hướng dẫn cài đặt Hướng dẫn sử dụng Nội dung nâng cấp
23/09/2016
 
3.4.0
 


ZIP(tải về)
 


Tải về


Tải về
 
 Tải về
12/08/2016
 
3.3.8
 


ZIP(tải về)
 

 
 
 
 


 
16/03/2016
 
3.3.7
 


ZIP(tải về)
 

 
 
 
 


 
11/03/2016
 
3.3.6
 


ZIP(tải về)
 

 
 
 
 


 
19/02/2016
 
3.3.5
 


ZIP(tải về)
 

 
 
 
 


 
11/09/2015
 
3.3.4
 


ZIP(tải về)
 

 
 
 
 


 
18/08/2015
 
3.3.3
 


ZIP(tải về)
 

 
 
 
 


 
15/07/2015
 
3.3.2
 


ZIP(tải về)
 

 
 
 
 


 
27/03/2015
 
3.3.1
 


ZIP(tải về)
 

 
 
 
 


 
05/01/2015
 
3.3.0
 


ZIP(tải về)